+84
/
Điền vào link để đăng ký nhận sách
Cuốn sách là món quà đặc biệt Vietnamcleanroom forum 
trân trọng gửi đến Quý khách hàng
Cẩm nang về công nghệ phòng sạch dành cho những ai làm việc trong ngành phòng sạch.
TẶNG EBOOK MIỄN PHÍ
*Chỉ dành cho 50 người nhanh nhất
Nội dung ebook
Chương 1: Giới thiệu Công nghệ phòng sạch
Chương 2: Vi nhiễm
Chương 3: Khái niệm Môi trường kiểm soát
Chương 4: Xây dựng phòng sạch
Chương 5: Cấu trúc phòng sạch
Chương 6: Kiểm soát môi trường sạch
Chương 7: Lựa chọn địa điểm và cấu trúc phòng sạch
Chương 8: Tiêu chuẩn phòng sạch
Chương 9: Nước siêu tinh khiết
Chương 10: Vật liệu sản xuất
Chương 11: Nhân sự và vấn đề ô nhiễm
Chương 12: Vấn đề an toàn
Chương 13: Tương lai của môi trường kiểm soát
Cuốn sách này dành cho ai?
 • Chủ đầu tư công trình phòng sạch
 • Nhà thầu phòng sạch
 • Nhà thiết kế phòng sạch
 • Nhà tư vấn GMP
 • Kỹ sư cơ điện, vận hành phòng sạch
 • Nhà cung cấp dịch vụ, thiết bị phòng sạch
 • Sinh viên theo đuổi ngành phòng sạch

Lợi ích nhận được từ cuốn sách?
 • Hiểu được vì sao phòng sạch lại cần thiết cho quá trình sản xuất, chế tạo và nghiên cứu
 • Hiểu được làm thế nào các vấn đề ô nhiễm được kiểm soát nhờ việc xây dựng và sử dụng phòng sạch
 • Hiểu được hành vi của con người có tác động đến phòng sạch như thế nào
 • Rút ra biện pháp xử lý các vấn đề thường gặp xảy ra trong môi trường phòng sạch

Copyright © 2022 vietnamcleanroomforum.
DIỄN ĐÀN PHÒNG SẠCH VIỆT NAM